ความฝ…

ความฝันของเรา

เคยคือการทำงานในที่ใหม่ใหม่ที่ถูกใจ กับอุปกรณ์ที่ใช่ เครื่องดื่มกับขนมให้ฉ่ำใจตามที่ชอบ

 

อะไรคือความเป็นไปได้เมื่อเราศึกษาในสภาพสังคมแพทย์?

 

ออกตรวจตามชุมชน หรือ?

รักษาตามความพอใจ หรือ?

ไม่มั้ง

 

ฝันสลาย?

 

ไม่มั้ง.

 

ก็อาจจะต้องหาหนทางให้ตัว

แต่ก่อนหน้านั้น ต้องสร้างรากฐานทางวิชาการให้มั่นคงเสียก่อน

อาห์

 

ได้เวลาอ่านหนังสือต่อ.

Advertisements

Leave a comment

300812 · 13:18

Alternative LandscapesAlternative Landscapes, a set by Benoit.P on Flickr.


Via Flickr:
I hate lanscape. So i decide to stage my own vision of lanscape. I create an art light installation for poetic space/time purpose.

( more description/explanation coming soon)

Stunned.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Strikes again;

An ideal trip? With a partner?

Sure. Sex; a range-finder; unlimited rolls of variations of films; enough money; reserved rooms; free music; parks to stroll; museums; cuisine; free mind; open heart; and of course unplanned departure.

It wasn’t much of a 3rd year of medical school to me. More like another step to resurrection.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Canon III – Rangefinder KitCanon III – Rangefinder Kit, originally uploaded by Valdormar.

I’ve been longing for a camera of my own for a while now. The pseudo-twin-lens I found on Craiglist wasn’t a very good companion.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Semester.

It’s about time I update.

 

Life’s been hard, yet fortunate, on me.
Everything seemed really confusing, yet heart-lifting.

To be honest, I do enjoy the how things worked out around here.
Tiresome, yet awesome.

So many events, yet so lazy. 

 

Attached is my summer’s resolution.

I can only hope.

 

 1. Exercise daily, 30 min/day to the least.
 2. Stop everything and go to bed before 10.
 3. Eat healthy.
 4. Revise every-fucking-thing learned the last school-year.
 5. Think of more productive tasks to do.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Pain In The Hole.

Things are going on, and on,
Some people might know,
And, oh, some might not.

“Like we care,” you once said,
Combing your fingers through my every single string of hair on my head,
Waking them from the dead.

Necessary, is it not,
To bring clarity to our relationship?
Or is it a business of just us two?

I do not mind at all, to be honest,
For us to keep our secrets secret,
No body needs to know, yes?

I dare not stare
Into your eyes. We share
Words through our glances.

It is loyalty I feel,
love, I can kneel
down right in front of you.

Just to plead all night,
Just to plead all day,
Just to hear you say

It is okay, love, it is okay.

 

I just can’t take it any-more. Didn’t think about writing a song out of all these at the first place. Turns out to be a very sad piece to me, I guess.

Music to it? Later, then.

iPad 2. Mm. Mouth-watering.

Leave a comment

Filed under Journal, Lyrics-to-be

Oh, how time flies!

It’s been a while since last time I have a serious conversation with Juana Lee, one of my best friends from high school. We are both into German stuff but she was the one who made advancing step: she went for an exchange program in Hanover.

Now we’re discussing medical school shit. She just finished her high school 13th year in New Zealand and is now struggling Physics on her first year in Otago University, Dunedin. I envy her for such experiences she’d been through and is going through now abroad but she envies me being among ol’ folks and familiar places. Tie, Juana.

Whoa, look what she’s up to in the last few minutes: A physics problem on heat transfer. Sorry, mate. I forgot all about that since final exams last semester!
physics prob from jo

Now I’m reminiscing back when she was still in Germany. We used to Skype every night and see if her host brother was doing fine (AHAHHAHAHA) and peak around in her house. Why hadn’t I manage to capture some of the screenshots while we were video-calling? Duh, me. I miss being very willing-to-hear-from-you-ish back then. Always ask of the weather and see if she’s hungry for news from here. Well, I couldn’t always provide her what she wanted, could I? Top secrets are top secrets still, so I told her to be patient and wait till she get back here. She wasn’t, ha. But that’s part of the fun :).

I can’t bring details out much. Yea because there was no such detail at all! It was all pure emotions and inner jokes and such which came and went. I don’t regret being like that back then–

–I regret spending too much time writing this post, knowing that it makes no sense at all.

Sorry for your time.
Sorry for my time.

Peace out.

Leave a comment

Filed under Journal, Thoughts

Oliver_Morris’ photostream
And I can’t explain how I’m totally impressed by this photostream. How can so-random a multiple exposure be so beautiful and unique and…oh go see for yourself!

Leave a comment

Filed under Flickr, Photography

“Money is all I want, now”.

That didn’t come up on my mind. Until now.

When I came to think of the things I’ve always wanted and wanted to do (to finish, to be frank), it all ended up money-needed.

 • building my own house,
 • designing its interior,
 • furnishing it with stuff,
 • taking care of my dream garden,
 • polishing my car,
 • have a closet room,
 • make my own camera (one that works like a famous range-finders and not a pinhole),
 • having a darkroom,

Endless list, indeed.
Well, this will pretty much summarize them all: to bring my neglected ideas to life.

I’ve been looking through blogs and blogs of designers and fashionistas and wedding organizers and photographers and many more inspiring people out there. So inspiring I’m gunna die. At first I was like wow, how could they do so much? Haven’t they any other things to do? Don’t they go to school? Do they have kids to take care of? That was so childish of me, yes, but that occurs often now, but not as jealous-sounding as it was. I was asking for real answers, not just out of jealousy like before (Well, no. I wasn’t that jealous, just a wee bit).

And guess what?

They are rich.

“Money is all I want, now”.

2 Comments

Filed under Journal, Thoughts

Cameras In Hand

I’ve borrowed cameras from good friends and I think it’s time to get things organized.

1: My uncle’s Nikon-FM. I borrowed this one last year once and had no problem with it. But THIS TIME the camera itself decided to get all cranky. Took tens of exposures to notice that I’ve been exposing the same 36th frame the whole afternoon. Hilarious, but hell.

2: Miem’s Fisheye No.2. She said she didn’t have the time (or interest?) to use it anymore and decided to lend it to someone who really wants it. It was with Fah at first but then Fah got kind of bored and I was the one asking if anyone could lend me a camera. And that’s it.

3: My All-time Family’s Loveliest Camera Pentax Panorama View blah blah blah. An old one. Older than me. I saw a picture of dad holding it somewhere in Europe. Ha, travelling camera, indeed.

4: P’Gift’s Lomolitos! One of my favourite! Though I haven’t really made anything out of it but it was pretty nice to have a tiny useful and trust-worthy friend around :) Might come in handy.

That’s pretty much it. Haven’t an opportunity to go anywhere but the Hospital, getting activities and projects prepared and ready for the Kids. Why, responsible me, meh.

I’m heading to town this afternoon and will hang around there for two hours with nothing to do. Then I’ll have to visit the Hospital and sit in a conference to see if I’ll have to be the MC of the music festival yet to come.

Peace out.

PS By the way the pictures were taken by me and was edit with Diptic.

1 Comment

Filed under Journal, Photography